אופטיקה עיניים פתח תקווה

כללי
בעת השימוש בדף הנחיתה אופטיקה עיניים פ"ת אוספת מידע כגון: שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון של המתעניין. חלק מהמידע המדובר מזהה אותך המתעניין באופן אישי, כגון שמך ומספר הטלפון שלך, כאשר פרטים אלו שנאספו, זהו למעשה המידע היחידי שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. ומאידך חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, אלא זהו מידע סטטיסטי הנאסף ומצטבר אודות העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, מאיזה כתובת האינטרנט לרבות כתובת IP שממנה פנית לדף הנחיתה ועוד.

מאגר המידע
מובהר בזאת שחלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אופטיקה עיניים פ"ת ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף על ידי אופטיקה עיניים פ"ת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,
על מנת:

  • ליצור קשר אתך המתעניין / הלקוח, שהשאיר פרטים בכדי לקבל מאופטיקה עיניים ייעוץ או מידע מקצועי

  • לעדכן אותך המתעניין / הלקוח דרך הטלפון במוצרים או אמצעים חדשניים שאנו מציעים שיש באפשרותם לשפר את הראיה וההגנה על העיניים שלו.

  • לעדכן אותך המתעניין / הלקוח מדי פעם בפעם ולשלוח תזכורת הנוגעת לצורך בביצוע בדיקת ראיה שגרתית עפ"י הצורך

דיוור ישיר אלקטרוני
אופטיקה עיניים פ"ת, אספה רק את השם הפרטי, שם המשפחה ומספר הטלפון של המתעניין, כך שדיוור אלקטרוני לא יכול להתבצע כלל.

מסירת מידע לצד שלישי
אופטיקה עיניים פ"ת מתחייבת לא למסור את פרטיך האישיים שנאסף מדף הנחיתה לאף גורם צד שלישי.

Cookies
דף הנחיתה של האתר משתמש ב"עוגיות" ((Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין שלו, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בדף הנחיתה, לצורך אימות פרטים ובכדי ללמוד את העדפות האישיות של הגולשים ולהתאימם בהתאם לצד השימוש לצורכי אבטחת מידע.

בדפדפנים מודרניים, קיימת האפשרות להימנע מקבלת Cookies, כך שאם אינך יודע כיצד ניתן לבצע זאת, הרי שניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שאתו אתה משתמש.

אבטחת מידע
אופטיקה עיניים פ"ת מיישמת בדפי הנחיתה ובאתר שלה, מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. ולמרות שמערכות ונהלים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכונים לחדירה בלתי מורשת, הרי שלא ניתן להבטיח בטחון מוחלט. ולכן אופטיקה עיניים פ"ת לא מתחייבת שמאגר המידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של גורמים לא מורשים מטעמה.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל המקרים בהם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנאסף בדפי הנחיתה או האתר של אופטיקה עיניים פ"ת, הרי שתפורסם עלכך הודעה בדפי הנחיתה או בעמוד הבית של האתר.

שיחת היכרות ללא התחייבות